Beetle Robot Car

Beetle Car เป็นฮาร์ดแวร์สำหรับการเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยบล็อกคำสั่งและภาษา C ผ่านซอฟต์แวร์ microBlock for Beetle Car
99 Students enrolled
0
0 reviews
 • Description
 • Curriculum
 • Reviews
beetle robot car

 

BEETLE ROBOT CAR

Beetle Car เป็นฮาร์ดแวร์สำหรับการเรียนรู้พื้นฐานการการเขียนโปรแกรมด้วยบล็อกคำสั่งและภาษา C ผ่านซอฟต์แวร์ microBlock for Beetle Car ซึ่งสามารถใช้งานออนไลน์เว็บบราวเซอร์ และออฟไลน์ผ่าน Computer Program มีคุณสมบัติในการเคลื่อนที่ตามเส้นด้วยการตรวจด้วยเซ็นเซอร์ การหยิบจับวัตถุขนาดเล็กที่มีน้ำหนักน้อย ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยมือถือผ่านสัณญานบลูทูธหรือ IR-Remote ส่งเสียงแจ้งเตือนและเปล่งเสียงตามสถานการณ์ที่กำหนด เชื่อมข้อมูลผ่านสัณญาน WiFi ตลอดจนเรียนรู้ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ต่อไปได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบบล็อกคำสั่ง
 • สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือติดตั้งโปรแกรม microBlock IDE ได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ำ ฟังก์ชัน และอื่น ๆ
 • สามารถเขียนโปรแกรมสั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มอเตอร์ เซ็นเซอร์  ได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมให้ Beetle Car วิ่งตามเส้นได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมให้ Beetle Car หลบสิ่งกีดขวางได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้เริ่มต้นที่มีความสนใจในการเขียนโปรแกรมด้วยบล็อกโค้ดดิ้งและ/หรือภาษา C

คุณสมบัติผู้เรียน

 • สามารถเขียนโปรแกรมแบบบล็อกโคดดิ้งเบื้องต้นได้
 • เข้าใจหลักการพื้นฐานของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
 • มีความสนใจในด้านการเขียนโปรแกรม
 • มีความสนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์

เกณฑ์การวัดผล

 • แบบทดสอบก่อนเรียน 0% กิจกรรมทั้งหมด 60% และแบบทดสอบหลังเรียน 40%
 • ผู้เรียนมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศณียบัตรในระบบได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป หรือโน้ตบุ๊ก
 • เครือข่ายสัญญานอินเทอร์เน็ต
 • ชุดการเรียนรู้ Beetle Car
 • พื้นที่ว่างสำหรับจัดสนามทดสอบ Beetle Car