Up-Skill.Asia เรียนหุ่นยนต์

วิธีการสมัครเรียน

สมัครเรียนได้ 4 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1

โทรสมัครเรียน
099-141-9988

ช่องทางที่ 4

เพิ่มเพื่อนทางไลน์
@upskill (มี@ด้วย)

สั่งซื้อสินค้า ส่งเสริมการเรียนรู้ อัพสกิลเอเชีย สอนหุ่นยนต์กรุงเทพ

Our Services

This text briefly introduces visitors to your main services.

ปรึกษาหลักสูตร

เราเชื่อว่าการค้นหาหลักสูตรที่เหมาะกับน้องๆเริ่มต้นจากการพูดคุยของผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน

ทดลองเรียน

อัพสกิลเราเน้นให้เด็กที่เข้าเรียนได้รับรู้และเริ่มสร้างทักษะไปร่วมกัน จึงเริ่มต้นจากการท

Service 3

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Service 4

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

แบบฟอร์มสมัครเรียนคอร์สอัพสกิล

สอบถามเรื่องการสมัครเรียน
ติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์

วิชาที่สนใจเรียน

Trusted By

เราจัดการเรียนการสอน และ Workshop ร่วมกับโรงเรียน และสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อเปิดโอกาสและ ต่อยอดความรู้ ทักษะด้าน AI Robotics IoT ให้กับเยาวชนร่วมกัน

สอบถามเพิ่มเติม

ปรึกษาหลักสูตรที่เหมาะสมกับน้องๆ หรือจะเป็นนัดหมายเข้าเรียนก็สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้

© 2023 All Rights Reserved.

Layer 1