สินค้า

 • Maqueen Lite Educational Robot

      The DFRobot maqueen is a graphical progra […]

 • Microbit Expansion Board

  แผ่นบอร์ดอะแดปเตอร์ แนวนอน สําหรับ Microbit Expansion B […]

 • Mini Water Pump DC 3-6V

  Product Description: – DC Voltage:2.5-6V – […]

 • relay 3V (3.3 V) Arduino Nodemcu

  รายละเอียดสินค้า Relay Module 3V 1 Channel มอดูลรีเลย์ 1 แชลแนล
  Relayสวิตซ์ตัด-ต่อวงจรแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า
  ใช้ไฟเลี้ยงวงจรรีเลย์ 3V – 3.3V แบบ DC
  สามารถควบคุมโหลดกระแสสลับ AC ตั้งแต่ 125V – 250V ไม่เกิน 10A
  สามารถควบคุมโหลดกระแสตรง DC ได้สูงสุดไม่เกิน 30V 10A
  ใช้กับไฟฟ้า AC ไฟบ้านประเทศไทย 220V ได้
  มีหลอดไฟ LED สีแดงและเขียว แสดงผลสถานะการทำงาน
  เป็นชนิด Low Level Shooting
  ขนาด 4.3cm x 2.7cm

  Relay 3V 1 Channel
  – จะทำงานเมื่อมีการจ่ายไฟไปตามกำหนดทำให้เกิดวงจรเปิด เมื่อไม่มีการจ่ายไฟจะทำให้เกิดวงจรปิด
  – ส่วนใหญ่ใช้ประกอบกับ Controller กระแสไฟ DC 3.3V เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสไฟ AC
  – สามารถใช้ร่วมกับ NodeMCU ESP8266 หรือ Controller ที่ทำงาน 3V – 3.3V ได้

  Relay pins:
  1. Vcc: กระแสไฟ 3VDC
  2. In1: กระแสไฟ 3VDC High หรือ Low เพื่อควบคุม Relay

 • Sensirion Sensor PM2.5

 • Sensors PM2.5

  The Amphenol Advanced Sensors Telaire PM2.5 Particulate […]

 • กระดาษวัดค่าความชื้น ph

  กระดาษวัดค่า pH paper

 • จอแสดงผล OLED Display

  จอแสดงผล
  OLED ขนาด 0.96 นิ้ว แบบ SPI/I2C น้ำเงิน ; OLED Display SPI/I2C Module 0.96 inch (128×64 pixel Blue ) 7 pin

 • รางถ่าน AA แบบ 3 ก้อน พร้อมสวิตช์และฝาปิดด้านหลัง

  – รางแบตเตอรี่ AA แบบ 3 ก้อน – พร้อมสายไฟ แ […]