Up-Skill.Asia เรียนหุ่นยนต์

Teacher Courses

Hugbot Academy
5 ชั่วโมง
10,000฿
Beetle Car เป็นฮาร์ดแวร์สำหรับการเรียนรู้พื้นฐานการการเขียนโปรแกรมด้วยบล็อกคำสั่งและภาษา C ผ่านซอฟต์แวร์ microBlock for Beetle Car
Beginner
38 Lectures
5 ชั่วโมง
Layer 1