หลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะ

สมัครเพื่อเรียนที่ศูนย์อบรม

คอร์สเรียนออนไลน์

สำหรับคนที่สะดวกเรียนที่บ้าน

อุปกรณ์เครื่องมือ การเรียนรู้ครบครัน

เสียงตอบรับจากน้องๆที่เข้าอบรม

บทความสำหรับการเรียนรู้

Block programing (Beetle robot car)

Layer 1